Echivalări ECTS/SECT, sesiunea 2013-2014

     În perioada 21 octombrie – 20 noiembrie 2013 se depun dosare pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr. 5553/2011

În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

     Urmare a OMEN nr. 5211/08.10.2013, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.