Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2016-2018, la Universitatea din Craiova

     1. Candidații care au optat pentru Universitatea din Craiova ca și centru de perfecționare, vor completa la Prorectoratul Programe de Studii și Asigurarea Calității, camera 433, o cerere tip de înscriere.
Cererea tip cât și tematica se obțin de la Secretariat, camera 433.
Alegerea temelor-completarea cererii-se va desfășura conform planificării:
În perioada 02.12.2015 - 11.12.2015 - alegerea temelor (completarea cererii) pentru învățători, institutori, educatoare, profesori pentru învățământul primar și preșcolar.
În perioada 11.01.2016 - 22.01.2016 pentru profesori (învățământ gimnazial și liceal).
Programul este de luni până joi, între orele 9.00-12.00.

     2. Colocviul se va desfășura în ziua de 11.02.2016 - pentru profesori (toate specializările) și în ziua de 12.02.2016 - pentru învățători, institutori, educatoare, profesori pentru învățământul primar și preșcolar).
Planificarea pe săli și orele vor fi afișate pe site-ul universității - anunțuri după data de 30.01.2016.

     3. Pentru susținerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universității din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat.
Această taxă se va achita la Casieria Universității din Craiova, strada Libertății, Căminul nr. 4.
Chitanța se va prezenta secretariatului în ziua alegerii temei.
Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8.30-12.30.

     4. Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2016-2018.

     Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuții de perfecționare prin grade didactice:

     Limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filozofie, sociologie, religie, educație fizică și sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanțe, bănci, contabilitate, economie, management, învățători, institutori și educatoare.