Calendar de înscriere la examenul pentru obținerea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I pentru anul școlar 2012-2013