Precizări referitoare la susţinerea colocviului pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2013-2015, la Universitatea din Craiova

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradul didactic I, seria 2013-2015

  • Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi Centru de Perfecţionare, vor completa în perioada 03-20 decembrie 2012, la Prorectoratul Programe de Studii şi Inserţia profesională a Absolvenţilor, camera 433, o cerere tip de înscriere. Cererea tip şi tematica se obţin de la secretariat, camera 433. Programul este de luni până vineri, între orele 8,00-14,00.
  • Colocviul se va desfăşura în ziua de 11.02.2013 pentru profesori (toate specializările) şi de 12.02.2013 pentru învăţători, institutori, educatoare (profesori învăţământ primar şi preşcolar). Planificarea pe săli şi orele desfăşurării colocviului vor fi afişate pe site-ul universităţii: www.ucv.ro
  • Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat, această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, str. Libertăţii, Căminul nr. 4. Chitanţa se va ataşa cererii tip de înscriere. Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,00-12,00.
  • Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2013-2015.

Compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane