În atenţia cadrelor didactice admise la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea august 2012

     Universitatea din Bucureşti - Biroul Perfecţionare, prin adresa nr. 19210/29 octombrie 2012, transmite situaţia candidaţilor declaraţi admişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea august 2012. Aceştia îşi vor ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic II de la Direcţia Generală Secretariat a Universităţii din Bucureşti – Biroul Prfecţionare (camera 309), pe baza Cărţii de identitate şi a chitanţei de 50 lei (taxă care se va achita la Casieria de la subsolul Facultăţii de Drept), după data de 15 noiembrie a.c.

     Dosarele candidaţilor intră în Arhiva universităţii.