CALENDAR ACTIVITĂȚI EDUCATIVE NAŢIONALE

Calendarul activităților educative naționale (CAEN) - anul 2013

Adresa:     http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18855

 

Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAER) - Anul 2013

Adresa:     http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/18854

PROCEDURĂ EXCURSII ȘCOLARE

     Procedura operațională privind organizarea și aprobarea excursiilor școlare.

PROCEDURA SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

     Procedura privind organizarea și desfășurarea competiției din cadrul programului numit „Să știi mai multe să fii mai bun!"

Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun!"

     Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5635/31.08.2012 referitoare la Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun!" poate fi accesată la adresa:

http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/16950


     Adresa Ministerului Educaței Naționale cu nr. 32463/21.02.2013, care reiterează o serie de precizări privind competiția prin care se finalizează Programul “Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”.

 

 

     Vă rugăm să respectați termenele, criteriile  și condițiile de transmitere a proiectelor propuse pentru competiția națională.


     Instrumentele și criteriile de evaluare a activităților educative extracurriculare și extrașcolare propuse de unitățile de învățământ, în cadrul programului numit ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, din anul școlar 2012-2013, pentru etapa județeană, sunt:

  • Corespondență scop - obiective - rezultate;
  • Abordare inovativă; 
  • Conținut interesant, stimulativ;
  • Caracterul interdisciplinar al activității;
  • Rezultatele activității;
  • Numărul de participanți la activitate;
  • Parteneri implicați în derularea activității;
  • Sustenabilitate.

Calendar activități educative

Calendarul activităților educative pentru semestrul al II - lea, an școlar 2012-2013