Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun!"

     Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5635/31.08.2012 referitoare la Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun!" poate fi accesată la adresa:

http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/16950


     Adresa Ministerului Educaței Naționale cu nr. 32463/21.02.2013, care reiterează o serie de precizări privind competiția prin care se finalizează Programul “Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”.

 

 

     Vă rugăm să respectați termenele, criteriile  și condițiile de transmitere a proiectelor propuse pentru competiția națională.


     Instrumentele și criteriile de evaluare a activităților educative extracurriculare și extrașcolare propuse de unitățile de învățământ, în cadrul programului numit ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, din anul școlar 2012-2013, pentru etapa județeană, sunt:

  • Corespondență scop - obiective - rezultate;
  • Abordare inovativă; 
  • Conținut interesant, stimulativ;
  • Caracterul interdisciplinar al activității;
  • Rezultatele activității;
  • Numărul de participanți la activitate;
  • Parteneri implicați în derularea activității;
  • Sustenabilitate.