Plan teritorial comun de acțiune - an școlar 2015-2016

     Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Teleorman.