LISTA FUNCȚII VACANTE DIRECTOR/DIRECTORI ADJUNCȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

     LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

ERATĂ 1: se elimină din tabel poziția 21

ERATĂ 2: ca urmare a vacantării temporare a funcției de director, se adaugă în tabel poziția 25: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA - DIRECTOR