Şedinţă publică - completare normă

ȘEDINȚA PUBLICĂ

organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar pentru completarea normei, din data de 28 februarie 2013 se va desfășura la Casa Corpului Didactic Teleorman din str. Crapați, nr. 15, (clădirea anexă), începând cu ora 10:00.