Posturi restrângere nesoluţionată

LISTA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR LA CARE AU RĂMAS RESTRÂNGERI DE ACTIVITATE NESOLUŢIONATE