Listă titulari cf. art. 253

     Lista finală validată în sedinţa Consiliului de administraţie din data de 26.04.2013, cuprinzând cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare