Mobilitate personal didactic 2014-2015

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

 

 


METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 


CALENDARUL mobilități personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 (extras din Metodologie)

 

 


Fişă de evaluare, criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic, an şcolar 2014-2015