Modificare de metodologie - mişcare personal didactic

     OMEN nr. 3275/10.04.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015


 


     OMEN nr. 3080/05.02.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013