ADMITEREA 2022 - CENTRE SPECIALE DE ÎNSCRIERE

CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAȚII PROVENIȚI DE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ALTE JUDEȚE

     Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe care doresc să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal din județul Teleorman este la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA, str. Carpați nr. 15 (lângă Inspectoratul Școlar Județean).
     Tel./Fax: 0247312249; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Programul de lucru al Centrului special de înscriere:

 • Luni - 04 iulie 2022, 09.00-14.00
 • Marți - 05 iulie 2022, 09.00-14.00
 • Miercuri - 06 iulie 2022, 09.00-14.00
 • Joi - 07 iulie 2022, 09.00-14.00
 • Vineri - 08 iulie 2022,09.00-14.00
 • Luni - 11 iulie 2022, 09.00-14.00

     Absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea computerizată pentru anul școlar 2022-2023 se vor prezenta cu fișa de înscriere ștampilată și înregistrată, completată cu datele personale, cu codul unității de învățământ gimnazial de proveniență, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII și cu media de admitere.

     Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face în Centrul special de înscriere de către candidat, în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/ persoană împuternicită prin declarație notarială.


Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

     Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 este la ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA, str. Carpați nr. 15 (lângă Inspectoratul Școlar Județean).
     Tel./Fax: 0247312249.

     Calendarul admiterii:

 • 14-15, 18-20 iulie 2022 - Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023
 • 21, 22 şi 25 iulie 2022 - Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

     Programul de lucru al Centrului special de înscriere:

 • Joi - 14 iulie 2022, 09.00-14.00
 • Vineri - 15 iulie 2022,09.00-14.00
 • Luni - 18 iulie 2022, 09.00-14.00
 • Marți - 19 iulie 2022, 09.00-14.00
 • Miercuri - 20 iulie 2022, 09.00-14.00