În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ

ANUNŢ IMPORTANT

     În perioada 7-20 iunie 2013 candidaţii înscrişi la concursul naţional de definitivare în învăţământ îşi vor completa dosarele cu următoarele documente, prevăzute în art. 6 alin. (1) lit. g) - h) din metodologie (OMECTS 6193/2012):

  • Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului (actualizată);
  • Procesele verbale de la inspecţiile la clasă derulate în anul şcolar curent, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ în care s-a efectuat inspecţia;

     După finalizarea etapei de înscriere a candidaţilor, prevăzută de metodologie şi menţionată mai sus, va avea loc validarea finală a fişelor de către candidaţi. Candidaţii îşi vor verifica datele personale precum şi datele care le permit accesul la examen.