Validare finală la gradul definitiv 2013

În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2013

     Vă comunicăm că în zilele de 26 şi 27.06.2013, între orele 08.30-16.00, va avea loc verificarea finală a dosarelor personale.

     Cei care nu au adus adeverinţă cu calificativul şi vechimea calculată până la 31.08.2013 sunt obligaţi să le aducă.