DEFINITIVAT 2014 - ANUNȚ IMPORTANT

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014

     Având în vedere adresa M.E.N. nr. 34429/19.03.2014, vă aducem la cunoștință următoarele:

     La proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2014 se pot prezenta și cadrele didactice al căror contract de muncă, la data desfășurării acestei probe, este suspendat sau a încetat, cu condiția să îndeplinească cumulativ prevederile art. 6 - 11 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014, aprobată prin O.M.E.N. 5294/16.10.2013.