DEFINITIVAT 2015 - LISTA DOSARELOR ADMISE

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL  DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2015