Procedură vizualizare lucrări scrise Evaluarea Națională VIII

     Conform prevederilor art. 5. din OMEN nr. 4924/29.08.2013 „candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.ˮ

     În acest scop, Comisia Județeană a elaborat Procedura internă a I.Ș.J. Teleorman, privind vizualizarea lucrărilor de către candidații care au susținut Examenul de Evaluare Națională VIII, sesiunea 2014 nr. 4817/07.07.2014.

Procedură