Graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă

Centrul de concurs nr. 1  - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Alexandria


 


Centrul de concurs nr. 2 - Colegiul Național "Al.D. Ghica" Alexandria

Grafic inspecții

 

 

Probe practice

 

 


Centrul de concurs nr. 3 - Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Alexandria