În atentia candidatilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice, din 21 iulie 2014

     În conformitate cu prevederile Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2014-2015, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5451/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 26 mai 2014 s-a publicat lista candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2014.

     Toţi candidaţii înscrişi la concurs, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014, sunt informați că eventuale modificări în fişele de înscriere, la solicitarea acestora, mai pot fi operate până cel târziu luni 2 iunie 2014, ora 16.00.

     Candidaţii care s-au înscris în două sau mai multe centre de concurs pot susţine inspecţiile speciale la clasă şi probele practice/orale în fiecare centru de concurs în care s-au înscris. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, se poate folosi numai în centrele de concurs/unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul susţine examenul național de definitivare în învățământ.