TITULARIZARE 2015

Grafic ședințe repartizări 27-28 iulie 2015

 

 


NOTE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015

 

 


NOTE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015

 

 

Contestațiile se depun la secretariatul ISJ Teleorman:

  • Luni 20 iulie 2015: până la ora 21:00
  • Marți 21 iulie 2015: până la ora 15:00

În atenția candidaților la concurs

 

 


CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015
LISTA DISCIPLINELOR ARONDATE CENTRELOR DE CONCURS

 

 


     NOTĂ
privind susținerea probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă pentru concursuI de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor, din 15 iulie 2015

 

 

     PROGRAMAREA CANDIDATILOR PENTRU INSPECŢIA LA CLASĂ/ PROBA PRACTICĂ - CONCURS 15 IULIE 2015

 

 


     GRAFIC ORIENTATIV PENTRU VALIDAREA DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDAȚI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, DIN 15 IULIE 2015

 

 


     LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 15 IULIE 2015, ACTUALIZATĂ

 

 


ANUNȚ

     În atenția candidaților pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 15 iulie 2015

     În perioada 11-19 mai 2015 se realizează înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2015, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Dosarele de înscriere se completează conform cererii de înscriere, anexă la Metodologia – cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016.

     În perioadele: 22-25 mai 2015; 9-13 iulie 2015 pentru absolvenții promoției 2015, se realizează validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

     Validarea se realizează, de asemenea, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, conform unui grafic ce va fi publicat în timp util.

 

Comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice