TITULARIZARE 2016

NOTE FINALE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 


NOTE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 

Eventualele contestații se depun la sediul I.S.J. Teleorman:

  • 27 iulie 2016 - până la ora 21:00
  • 28 iulie 2016 - până la ora 15:00

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016
LISTA DISCIPLINELOR ARONDATE CENTRELOR DE CONCURS

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 20 iulie 2016, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.


LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 20 IULIE 2016