Situaţia înscrierii copiilor în clasa pregătitoare dupa finalizarea etapei I, an școlar 2015-2016

Lista copiilor admişi în clasa pregătitoare dupa finalizarea primei etape de înscriere


Situaţia locurilor rămase libere după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

 

 


 Situaţia cererilor nesoluționate după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare