Set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale

Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale

     În contextul suspendării cursurilor, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul https://rocnee.eu/testeantrenament/ un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale.
 
     Resursele de antrenament tip test realizate împreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare respectă modelul subiectului de examen. Scopul acestora este acela de a exersa în această săptămână și de a continua efortul în vederea obținerii unor rezultate bune la viitoarele examene.

     Baremele de evaluare și de notare vor fi publicate pe același site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare și calibrare a felului în care s-au redactat răspunsurile.

     Totodată, în cadrul emisiunilor Teleșcoala vor fi prezentate unele soluții ale acestor teste de antrenament, cu explicațiile necesare pentru a înțelege cât mai bine răspunsurile din baremele de evaluare și de notare.

30.03.2020

Program formare continuă pentru experții evaluatori de manuale - CEEM

     În vederea asigurării unor manuale școlare de calitate, CNEE a obținut prin OM nr.5612/2019 acreditarea Programului formare continuă pentru experții evaluatori de manuale - CEEM.

     Înscrierile pentru acest program se pot face în perioada 7-16 ianuarie 2020.

     Pentru a vizualiza anunțul și pentru înscrieri vă rugăm sa accesați acest LINK

Apel selecție expert județean în cadrul proiectului POCU “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

Anunț privind organizarea etapei a II-a de selecție și lista posturilor vacante

Anexe (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale)

Proiectul INTESPO

     Proiectul INTESPO Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

     Anunț organizare selecție pentru ocuparea unor posturi de consilier școlar, în cadrul Proiectului INTESPO – „Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”

Detalii

Documente procedură selecție cadre didactice din sistemul Școlilor Europene

     Pe site-ul M.E.N. s-au publicat documentele necesare organizării și desfășurării procedurii de seleție a cadrelor didactice din sistemul Școlilor Europene.

Detalii aici: https://www.edu.ro/scolile-europene