Programul naţional "Bani de liceu" 2016-2017

Actualizare

     Pe portalul dedicat, la adresa http://baniliceu.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

     Toţi cei 1241 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar.


Lista beneficiarilor pentru anul școlar 2016-2017 (format pdf):

 

 


     În anul şcolar 2016-2017, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice va continua derularea Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul MENCS - la adresa http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

     Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la ordinul nr. 4839/2004 este următorul:

  • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie - 23 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie;
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
  • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie.