Apel selecţie experţi 24.10.2014 (140564)

Apel selecţie experţi pe termen scurt şi lung - ID 140054 - pentru proiectul POSDRU: "Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au parasit timpuriu şcoala" ID 140564


Apel (24.10.2014):

(update 27.10.2014)