COMUNICAT DE PRESĂ (15.06.2015)

Proiectul POSDRU: "Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala" ID 140564