Comunicat - selecție elevi proiect Competențe digitale 26.09.2014 (142344)

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și SIVECO România SA demarează, începând cu 1 octombrie 2014, selecția a 4100 de elevi din învățământul preuniversitar (din care 2040 de elevi din județul Teleorman) pentru grupul țintă al proiectului ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative” ID 142344.

     Elevii selectați vor fi instruiți în sesiuni de pregătire și evaluare a competențelor digitale, în sensul procesului de alfabetizare digitală în rândul elevilor, îmbunătățirea performanțelor școlare și a rezultatelor elevilor la testările naționale, creșterea interesului pentru educație, în principal pentru studiul TIC, mutarea accentului procesului de învățare pe învățarea individualizată și personalizată.

     Obiectivul general al proiectului ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative” constă în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar prin extinderea oportunităților de învățare pentru elevi, vizând dezvltarea competențelor și îmbunătățirea performanțelor școlare a acestora, în vederea evitării analfabetismului funcțional prin utilizarea de instrumente informatice inovatoare în procesul de predare-învățare-evaluare.

Apel selecţie experţi 24.09.2014 (142344)

     Apel selecţie experţi pe termen scurt - ID 142344 - pentru proiectul POSDRU: "Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal prin mijloace inovatoare" ID 142344


Apel:


Procedură de selecţie grup ţintă [fişier word]:


Dosar de înscriere grup ţintă [arhivă zip]:


NOTĂ

Pentru apelurile de selecție EXPERȚI PE TERMEN SCURT în cadrul acestui proiect se face precizarea:

NU SE ASIGURĂ TRANSPORTUL DE LA DOMICILIUL CANDIDATULUI CĂTRE LOCAȚIA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR PROIECTELOR!

APEL SELECŢIE EXPERT TERMEN LUNG

Pentru proiectul POSDRU:

"Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal prin mijloace inovatoare" ID 142344

 

Proiectul ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative” - ID 142344

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și SIVECO România SA derulează pe o perioadă de 18 luni( aprilie 2014 - august 2015) proiectul ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative ” ID 142344.

     Obiectivul general al proiectului constă în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar prin extinderea oportunităților de învățare pentru elevi, vizând dezvltarea competențelor și îmbunătățirea performanțelor școlare în vederea evitării analfabetismului funcțional prin utilizarea de instrumente informatice inovatoare în procesul de predare-învățare-evaluare pentru grupul țintă al proiectului format din 4100 de elevi din învățământul preuniversitar. Aceștia vor fi instruiți în sesiuni de pregătire și evaluare a competențelor digitale; 1500 de elevi vor fi implicați în programe de cetățenie activă și educație antreprenorială, 3000 de elevi vor beneficia de servicii de orientare și consiliere.

     Prin activitățile sale, proiectul va genera o serie de efecte pozitive, precum: amplificarea procesului de alfabetizare digitală în rândul elevilor, îmbunătățirea performanțelor școlare și a rezultatelor elevilor la testările naționale, creșterea interesului pentru educație, în principal pentru studiul TIC, mutarea accentului procesului de învățare pe învățarea individualizată și personalizată.

     Avantajele pentru elevi prin implicarea în activitățile proiectului constau atât în oportunitatea verificării și certificării competențelor digitale achiziționate în raport cu standardele examenului de bacalaureat, cât și în raport cu cerințele de pe piața muncii actuale.
 
     Elevii vor beneficia prin sistemul de activități propuse și de servicii de orientare și consiliere, contribuind la îmbunătățirea performanțelor școlare, iar pe termen lung, la îmbunătățirea nivelului de educație al populației.