Proiectul „E_sistemCalitate” - ID 141294

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și SOFTWIN derulează pe o perioadă de 18 luni proiectul „E_sistemCalitate” pentru unități școlare din regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia ID 141294.

     Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme de autoevaluare instituțională a calităţii în vederea dezvoltării unor culturi organizaționale centrate pe îmbunătățirea continuă a calității, prin abilitarea inspectoratelor școlare județene, a unităților școlare și a furnizorilor de educaţie profesională inițială de a implementa şi revizui proceduri de asigurare a calităţii din sistemul preuniversitar de educație la nivel multiregional.

     Proiectul este relevant atât în raport cu priorităţile politicilor europene referitoare la rolul educaţiei de calitate pentru succesul în crearea unei economii şi societăţi dinamice, dar și în raport cu priorităţile politicilor naţionale cu privire la necesitatea asigurării calităţii educaţiei în contextul descentralizării.

     Programul de formare continuă va putea fi utilizat, în continuare, la nivelul altor unități școlare la nivel multiregional pentru dezvoltarea sistemelor interne de calitate în vederea pregătirii pentru evaluarea externă.

     Grupul țintă al proiectului este format din 500 directori ai unităţilor de învăţământ, 500 membri ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar, 500 membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. Grupurile formate vor acţiona pentru aplicarea coerentă şi unitară a manualului de evaluare internă a calităţii, a setului de instrumente si proceduri ARACIP, asigurându-se sprijinul unităților școlare în vederea autoevaluării, acreditarii/reacreditarii periodice din perspectiva respectării standardelor de calitate.