APEL SELECŢIE EXPERŢI TERMEN SCURT (12.05.2015)

Pentru proiectul POSDRU:

"E-sistem Calitate pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia" ID 141294