Norme de aplicare evaluare CV

     Norme de aplicare a evaluării curriculum-ului vitae prevăzut în anexa nr. 3 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.ME.N.C.S. nr. 5080/2016