MODELE CERERI ANGAJARE/PRELUNGIRE CONTRACT PE PERIOADA DETERMINATA

Cerere pentru plata cu ora 2014


Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată


Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată