Căutare parteneri Programul ERASMUS+, apel 2016

Proiecte de parteneriat strategic KA2

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi anunţă intenţia de a depune la termenul de 31 martie 2016 candidatura pentru un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici, ȋn care vor fi implicate instituţii/organizaţii care desfăşoară activităţi ȋn domeniul şcolar, dar și alte tipuri de organizații (şcoli, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, camere de comerț, ONG-uri etc.) – un proiect KA2 care urmărește dezvoltarea competențelor persoanelor implicate în domeniul educației antreprenoriale, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, crearea unui cadru optim pentru o colaborare eficientă care ar facilita valorizarea instituțiilor cu rol în educație.
    
Profilul partenerului căutat:

  • instituţie de formare şi perfecţionare profesională din Europa pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
  • experienţă în formare profesională;
  • oferta de programe de formare a instituţiei să conţină în mod obligatoriu tematică referitoare la antreprenoriat și dezvoltare personală a tinerilor.