Oportunități europene de dezvoltare profesională și colaborare instituțională

     Informații detaliate referitoare la posibilitatea de a accesa cursuri de formare europene, adresate cadrelor didactice și elevilor, respectiv la modalitatea de a realiza parteneriate educaționale între instituții cu rol în educație (școli, universități, ONG-uri, autorități publice locale, etc), pot fi obținute consultând:

  • site-ul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale - ANPCDEFP

https://www.anpcdefp.ro/

  • site-ul dedicat al Programului ERASMUS+

https://www.erasmusplus.ro/

  • site-ul dedicat serviciului de informare pentru tineri EURODESK

https://www.eurodesk.ro/

Apel selecție transnational project meetings TEACHCOM

Proiect ERASMUS+, KA2
     "IMPROVING TEACHERS' COMPETENCIES BY SHARING EXPERIENCES BETWEEN EU PARTNERS", număr de referinţă proiect: 2017-1-TR01-KA201-046625

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecție pentru participarea la activități de mobilităţi internaţionale - transnational project meetings - pentru parteneriatul strategic KA2, conform apelului de selecție.

Apel selecţie participanți mobilități internaționale 2017

Proiect ERASMUS+, KA2 „Digital gap threathens social inclusion” NODIGITALGAP, 2016-2018

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecție pentru participarea la activitatea de mobilitate transnational meeting din cadrul parteneriatului strategic KA2 2016-2018, conform apelului de selecție și anexelor.

EXPERIENȚE INTERNAȚIONALE, STAGII DE FORMARE ÎN STRĂINĂTATE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ ȘI OPORTUNITĂȚILE OFERITE DE PROGRAMUL EURODESK

     Informații despre posibilităţile multiple de participare la stagii de perfecționare, studii în străinătate, stagii profesionale şi de muncă, de voluntariat, precum şi despre parteneriatele educaţionale în vederea colaborării cu alte şcoli din Europa, documentele de referință pentru toate cele trei acțiuni ale programului ERASMUS+, programul Eurodesk, Portalul European de Tineret și Corpul European de solidaritate, găsiți în documentul atașat.

Apel suplimentar selecție IQM

Proiect ERASMUS+, KA2 „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, 2015-2017

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecție suplimentară pentru participarea la activitățile de tip blended-mobilities ale parteneriatului strategic KA2, conform apelului de selecție suplimentar.