Apel selecție IQM

Proiect ERASMUS+, KA2 „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, 2015-2017

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecție suplimentară pentru participarea la activitățile de tip blended-mobilities ale parteneriatului strategic KA2, conform apelului de selecție suplimentar.

Apel suplimentar selecţie participanți mobilități internaționale 2016

Proiect ERASMUS+, KA2 „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, 2015-2017

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecție pentru participarea la activitățile de tip blended-mobilities ale parteneriatului strategic KA2, conform apelului de selecție suplimentar și anexelor.

Căutare parteneri Programul ERASMUS+, apel 2016

Proiecte de parteneriat strategic KA2

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi anunţă intenţia de a depune la termenul de 31 martie 2016 candidatura pentru un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici, ȋn care vor fi implicate instituţii/organizaţii care desfăşoară activităţi ȋn domeniul şcolar, dar și alte tipuri de organizații (şcoli, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, camere de comerț, ONG-uri etc.) – un proiect KA2 care urmărește dezvoltarea competențelor persoanelor implicate în domeniul educației antreprenoriale, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, crearea unui cadru optim pentru o colaborare eficientă care ar facilita valorizarea instituțiilor cu rol în educație.
    
Profilul partenerului căutat:

  • instituţie de formare şi perfecţionare profesională din Europa pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
  • experienţă în formare profesională;
  • oferta de programe de formare a instituţiei să conţină în mod obligatoriu tematică referitoare la antreprenoriat și dezvoltare personală a tinerilor.

Apel selecţie participanți mobilități ERASMUS+ IQM

Proiect ERASMUS+, KA2 "Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion", 2015-2017

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecție pentru participarea la activitățile de tip blended-mobilities ale parteneriatului strategic KA2, conform apelului de selecție și anexelor.

Apel:  
     
Anexe:  

 

 

Apel selecţie participanți mobilități internaționale 2016

Proiect ERASMUS+, KA2 „Effective School Management in EU Dimension”

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecție pentru participarea la mobilitatea internațională în cadrul parteneriatului strategic KA2 organizată la instituția coordonatoare de proiect din Turcia, conform apelului de selecție și anexelor.

Apel de selecție:

 

 


Anexe: