Selecție mobilități VETPRO

Rezultate mobilităţi VETPRO (runda III)

     În documentul atașat găsiți rezultatele selecției în cadrul proiectului de mobilități VETPRO (runda III)


 


Selecție mobilități VETPRO – runda III

     În data de 30.12.2013 se mai pot depune dosare pentru selecția participanților la mobilitățile proiectului Leonardo da Vinci (2 fluxuri), cod proiect: LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/271.

     Documentele solicitate sunt cele prezentate în Apelul de selecție postat în acest topic.

Calendarul activităților selecției:

  • 30.12.2013 – termen depunere;
  • 06.01.2014 – interviul candidaților, începând cu ora 10.00.

 
     Contestațiile pot fi depuse la secretariatul IȘJ Teleorman, între orele 12.00 – 14.00, în data de 06.01.2014.


Rezultate mobilități VETPRO (runda II)

     În documentul ataşat găsiţi planificarea candidaţilor pentru interviul selecţiei de mobilităţi VETPRO (runda II)

 

 


Planificare interviu mobilităţi VETPRO (runda II)

     În documentul atașat găsiți rezultatele selecției în cadrul proiectului de mobilități VETPRO (runda II)


 


Rezultatele selecției în cadrul proiectului Leonardo da Vinci

     În documentul atașat găsiți rezultatele selecției în cadrul proiectului Leonardo da Vinci LLP-Ldv/VETPRO/2013/RO/271


 


Planificare interviu mobilități VETPRO

     În documentul atașat găsiți planificarea candidaților pentru interviul selecției de mobilități VETPRO

 

 


Selecție mobilități VETPRO – runda II

     În perioada 16.12.2013-19.12.2013 se mai pot depune dosare pentru selecția participanților la mobilitățile proiectului Leonardo da Vinci (2 fluxuri), cod proiect: LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/271.

     Documentele solicitate sunt cele prezentate în Apelul de selecție postat în acest topic.

Calendarul activităților selecției:

  • 19.12.2013 – termen depunere dosare;
  • 23.12.2013 – interviul candidaților, începând cu ora 9.00.


     Contestațiile pot fi depuse la secretariatul IȘJ Teleorman, între orele 12.00 – 14.00, în data de 23.12.2013.


     La termenul limită anunțat anterior - 11.12.2013, au fost depuse la secretariatul I.Ș.J. Teleorman 16 dosare de candidatură pentru selecția participanților la mobilitățile proiectului Leonardo da Vinci (2 fluxuri), cod proiect: LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/271.


     În perioada 02.12.2013-11.12.2013 se depun dosare pentru selecția participanților la mobilitățile proiectului Leonardo da Vinci (2 fluxuri), cod proiect: LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/271.

Pentru mai multe informații, puteți consulta documentele:

Apel selecție LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/271

Anexa 1 - cerere tip înscriere selecție LdV 2013

Anexa 2 - rezumat proiect LdV 2013

Anexa 3 - module pregătire LdV 2013

Anexa 4 - declarație pe propria răspundere LdV 2013


Notă:
 
     Pentru înscrierea preliminară, în conformitate cu Apelul de selecție, scrisoarea de intenţie şi CV-ul Europass vor fi trimise pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Procedură mobilităţi europene

     Procedura necesară mobilităţilor europene realizate de către cadrele didactice din judeţul Teleorman, în cadrul mobilităţilor individuale şi a celor realizate în programele/parteneriatele cu finanţare europeană.

Căutare parteneri Programul Leonardo da Vinci

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi anunţă intenţia de a depune la termenul de 1 februarie 2013 candidatura pentru un parteneriat Leonardo da Vinci – Mobilităţi VETPRO, acţiune care presupune participarea la un stagiu de perfecţionare/formare profesională a specialiştilor în educaţie, având ca temă procesul de asigurare şi evaluare a calităţii în educaţie în învăţământul preuniversitar.

     Profilul partenerului căutat:

  • instituţie de formare şi perfecţionare profesională din Europa pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
  • oferta de module şi experienţele pedagogice ale instituţiei să conţină în mod obligatoriu tematică referitoare la procesul de asigurare şi evaluare a calităţii.