PRECIZARI PENTRU ETAPA A II-a DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

Pentru a doua etapă de repartizare computerizată:

1. Centrul de înscriere pentru toate unitățile de învățământ din județ se organizează la Liceul Teoretic "Constantin Noica" din Alexandria

2. Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți de la școli din alte județe se organizează la Școala cu cls. I-VIII "Ștefan cel Mare" din Alexandria (str. Carpaţi, nr. 15 - lângă Inspectoratul Şcolar -, tel. 0247 312 249, fax. 0247 312 249, persoana de contact - Tatu Mariana )

3. Centrul de înscriere pentru candidații care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se organizează la Colegiul Național "Al.D. Ghica" din Alexandria. Înscrierea candidaților se face, conform Calendarului, în ziua de 16 iulie 2012, iar susținerea probelor se face în ziua de 18 iulie 2012.

PRECIZARI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

Centrul special de înscriere în învățământul seral sau cu frecvență redusă este la secretariatul I.S.J. Teleorman, unde se depun dosarele de înscriere în perioada 24 - 26 iulie 2012. Repartizarea candidaților se face în data de 26 iulie la Școala cu cls. I-VIII "Mihai Viteazul" din Alexandria - începând cu ora 10:00

Etapa I de repartizare computerizată 2012

 

 

 

Pe site-ul oficial M.E.C.T.S., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei I de repartizare computerizată.


Situaţia înscrierilor de la centrul special pentru candidaţii proveniti de la şcoli din alte judeţe

9 iulie 2012 ora 16:00

IERARHIA LA NIVEL JUDEŢEAN

 

 

 

     Pe site-ul oficial M.E.C.T.S., la adresa  http://admitere.edu.ro/  a fost publicată Ierarhia Admiterii 2012 pentru candidaţii ce provin din judeţul TELEORMAN - sortaţi descrescător după media de admitere.


Ierarhia (format pdf):