Procedură vizualizare lucrări scrise Evaluarea Națională VIII

     Conform prevederilor art. 5. din OMEN nr. 4924/29.08.2013 „candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.ˮ

     În acest scop, Comisia Județeană a elaborat Procedura internă a I.Ș.J. Teleorman, privind vizualizarea lucrărilor de către candidații care au susținut Examenul de Evaluare Națională VIII, sesiunea 2014 nr. 4817/07.07.2014.

Procedură

Evaluare Națională 2014 - SIMULĂRI

Organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2013 - 2014


Ordin SIMULĂRI

 

 


Calendar SIMULĂRI

 

 


CONȚINUTURI SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A – 2014

Modificarea calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale 2013

     Ministerul Educației Naţionale a decis prelungirea intervalului orar alocat pentru depunerea de contestaţii la Evaluarea Naţională de clasa a VIII-a, din ziua de sâmbătă, 29 iunie. În baza Ordinului de ministru 3.974/26.06.2013, orarul de depunere a contestaţiilor se prelungeşte cu două ore, faţă de calendarul iniţial. Elevii vor putea depune contestaţiile între orele 16.00 - 22.00.

     Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013

Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a 2013

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013

 

 


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

 

 


METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL SCOLAR 2010-2011 Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010

 

 


Centrele de comunicare şi centrele de examen arondate

 

Calendarul simulărilor pentru examenele naţionale 2013.

     Primtre măsurile pe care IŞJ Teleorman, respectiv unităţile de învăţământ urmează să le întreprindă pentru ameliorarea rezultatelor elevilor la examenele naţionale se numără şi organizarea de simulări la nivelul judeţului şi al unităţilor de învăţământ.

     În judeţul Teleorman se vor organiza simulări pentru examenul naţional de bacalaureat 2013 şi pentru Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a.