Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, an şcolar 2016- 2017

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017

 

 


CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017

 

 

Evaluare Națională 2015-2016 - SIMULARE

REZULTATELE OBȚINUTE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE A ELEVILOR DE CLASA A VIII-A, AN ȘCOLAR 2015-2016

 

 


Organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2015-2016


Ordin SIMULĂRI 2015-2016

 

 


Calendar SIMULĂRI 2015-2016

 

 


CONȚINUTURI SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA a VIII-a – 2015-2016

Procedură vizualizare lucrări scrise Evaluarea Națională VIII

     Conform prevederilor art. 5. din OMEN nr. 4924/29.08.2013 „candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.ˮ

     În acest scop, Comisia Județeană a elaborat Procedura internă a I.Ș.J. Teleorman, privind vizualizarea lucrărilor de către candidații care au susținut Examenul de Evaluare Națională VIII, sesiunea 2014 nr. 4817/07.07.2014.

Procedură

Evaluare Națională 2014 - SIMULĂRI

Organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2013 - 2014


Ordin SIMULĂRI

 

 


Calendar SIMULĂRI

 

 


CONȚINUTURI SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A – 2014

Modificarea calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale 2013

     Ministerul Educației Naţionale a decis prelungirea intervalului orar alocat pentru depunerea de contestaţii la Evaluarea Naţională de clasa a VIII-a, din ziua de sâmbătă, 29 iunie. În baza Ordinului de ministru 3.974/26.06.2013, orarul de depunere a contestaţiilor se prelungeşte cu două ore, faţă de calendarul iniţial. Elevii vor putea depune contestaţiile între orele 16.00 - 22.00.

     Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013