Gradația de merit 2020
     Pe site-ul MEC s-a publicat ordinul nr. 3.307/21.02.2020 de aprobare a metodologiei și a criteriilor de acordare a gradație merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 2020.

     Puteți accesa pagina MEC la următorul link:

https://www.edu.ro/evaluare-activitate


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări