Gradația de merit 2016

LISTA cuprinzând personalul didactic nominalizat pentru acordarea gradației de merit, începând cu data de 1 septembrie 2016

 

 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline, după soluționarea contestațiilor

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, sesiunea 2016 aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman din data de 27.05.2016


ERATĂ la lista cu punctajele candidaților înscriși pentru obținerea gradațiilor de merit, sesiunea 2016, publicată pe site-ul I.S.J. Teleoman în data de 18.05.2016

LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline

1. Personal didactic de predare

2. Personal didactic auxiliar

Eventualele contestațíi asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar:
- 19 mai 2016, între orele 8:00 - 16:30
- 20 mai 2016, între orele 8:00 - 14:00


Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar 2016

 

 


Ordin nr. 5557/27.10.2015

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

 

 


Fișele de evaluare - gradație de merit, 2016

 

 


 Numărul de gradații de merit; precizări - 2016

 

 

Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar