Apel selecţie experţi 24.09.2014 (140564)

     Apel selecţie experţi pe termen scurt şi lung - ID 140564 - pentru proiectul POSDRU: "Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au parasit timpuriu şcoala" ID 140564


Apel:


Procedură de selecţie grup ţintă [fişier word]:


Dosar de înscriere grup ţintă [arhivă zip]:


NOTĂ

     Pentru apelurile de selecție EXPERȚI PE TERMEN SCURT în cadrul acestui proiect se face precizarea:

NU SE ASIGURĂ TRANSPORTUL DE LA DOMICILIUL CANDIDATULUI CĂTRE LOCAȚIA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR PROIECTELOR!

Proiectul „Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala!” - ID 140564

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România SA şi Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA, derulează, pe o perioadă de 18 luni (aprilie 2014 - august 2015), proiectul „Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala!”, ID 140054.

     Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 360 persoane (abordarea componentei remedial-corective) și pentru un număr de 610 persoane (abordarea componentei preventive), prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune, abordări informatice moderne (TIC) și programe educaționale integrate de furnizare a competențelor și abilităților de bază, într-un sistem educațional deschis și incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societății informaționale bazată pe cunoaștere și progres tehnologic din regiunea Sud Muntenia.

     Grupul ţintă eligibil al proiectului este format din 970 de persoane, provenind atât din zona urbană cât și din zonele rurale, din regiunea Sud Muntenia.

Structura grupului țintă este următoarea:

  • 360 de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii;
  • 100 părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
  • 360 de persoane care au părăsit timpuriu școala;
  • 150 personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii.

     În cadrul proiectului vor fi derulate două tipuri de activități, remedial/corective și preventive, care urmăresc, pe de o parte, reintegrarea în educație (iar ulterior în piața muncii) a persoanelor care au abandonat studiile obligatorii, iar pe de altă parte, deschiderea și menținerea accesului elevilor, cu risc de părăsire timpurie a sistemului școlar, la o educație de bună calitate, și la servicii de orientare și consiliere atât pentru copii, cât și pentru părinții lor.

     Implementarea proiectului vizează eliminarea/reducerea gradului de risc ca elevii să părăsească şcoala, prin informarea şi conştientizarea părinţilor/tutorilor de importanţa primirii unei educaţii elementare, prin creşterea calificărilor personalului implicat în dezvoltarea/implementarea programelor de prevenire a abandonului şcolar, scăderea numărului de persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu din zonele de implementare, respectiv numărul de persoane aflate în abandon şcolar.