Gradația de merit 2015

LISTA cuprinzând personalul didactic nominalizat pentru acordarea gradației de merit, începând cu data de 1 septembrie 2015


 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline, după soluționarea contestațiilor


 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline


 

     Eventualele contestațíi asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar în perioada 19 - 20 mai 2015, între orele 8:00 - 16:30


OMEN 4893/14.11.2014

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

 (Update 10.03.2015)

 


PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2015

 

 


Declarații – Anexele 4 și 5 la Metodologia aprobată prin O.M.E.N.nr.4893/2014 (fisier zip)

 

 


Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar

 

 


Fișe de evaluare  gradații - personal didactic de predare și de conducere (fisier zip)

 

 


Fișe de evaluare  gradații - personal didactic auxiliar (fisier zip)