Gradația de merit 2018


LISTA CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate, sesiunea 2018

 

 


GRAFIC PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTELOR - pentru dosarele depuse la concursul de obţinere a gradaţiei de merit, sesiunea 2018, de către cadrele didactice pentru funcții de conducere/de îndrumare și control

 

 


     ORDIN nr. 3633/2018 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

 


     ANEXĂ OMEN nr. 3633/2018 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, din 03.05.2018

 

 


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018 - ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări