Gradația de merit 2018

     ORDIN nr. 3633/2018 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

 


     ANEXĂ OMEN nr. 3633/2018 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, din 03.05.2018

 

 


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018 - ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări