Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2015, seria a 8-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2015, seria 1 (seria a 8-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_8

 

 


Rezultate corp experți seria 8 (Anexa 5)

 

 


     Eventualele contestaţii cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaţilor se adresează, în scris, inspectorului şcolar general şi se depun la secretariatul inspectoratului şcolar, în perioada 9-13 martie 2015.

 


     Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SESIUNEA 2015, SERIA 1 (SERIA a 8-a)


     În conformitate cu Ordinul nr.3168.04.02.2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 8-a.

     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria I (seria a 8-a)

 

 


Ordin nr.3168.04.02.2015

 

 


     Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 23 – 24 februarie 2015: 8:00 - 16:30

     Numărul de locuri scoase la concurs: 170

     Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

Cerere de înscriere

 

 


METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


 Completare la Metodologie

R.O.F.U.I.P. 2015

O.M.E.N. nr. 5115/ 15.12.2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi 2014 - seria 7

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 7-a

     În conformitate cu Ordinul nr.4314/11.08.2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 7-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 7-a.


Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor)

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri : 8:00 - 14:00

Numărul de locuri scoase la concurs: 96

Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online:

http://cneme.edu.ro/inscriere/

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

Cerere de înscriere

 

 

Metodologia de concurs

 

 

Adresa M.E.N. nr.666/14.08.2014

 

Rezultatele selecţiei cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi 2014

      Rezultate înregistrate în urma desfășurării concursului pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2014, seria 1 (seria a 6-a)

Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi 2014

     Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2014, seria 1 (seria a 6-a)

     În conformitate cu Ordinul nr.3366/29.04.2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2014, seria 1 (seria a 6-a), după cum urmează:

Etape în curs:

 • 10 iunie 2014 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora.
 • 10-18 iunie 2014 - Completarea formularului de selecție online, pe site-ul http://cneme.edu.ro (formularul de înscriere on-line poate fi accesat la adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/)

Etape viitoare:

 • 18 iunie 2014 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online;
 • 19-20 iunie 2014 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular;
 • 23 iunie 2014 - Inspectoratele școlare transmit la MEN lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora;
 • 24-26 iunie 2014 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN;
 • 27 iunie 2014 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 • 30 iunie-4 iulie 2014 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN;
 • 7-8 iulie 2014 - Soluţionarea contestaţiilor;
 • 9-10 iulie 2014 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - Sesiunea 2014, Seria 1 (Seria a 6-a);
 • 11 iulie 2014 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Cerere de înscriere

 


Calendar

 


Metodologia de concurs

 


PROGRAMUL ORAR