Corpul naţional de experţi în management educaţional - SESIUNEA 2013, SERIA 1

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean TELEORMAN, sesiunea 2013, seria 1, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


     Lista finală a candidaţilor admişi în etapa de selecţie online - judeţul TELEORMAN

Perioada: SESIUNEA 2013, SERIA 1

 

Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2013, seria 1

     În conformitate cu Ordinul nr.3179/13.02.2013 privind aprobarea calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2013, seria 1, după cum urmează:

Etapa în curs: 20-27 februarie 2013 - Completarea formularului de selecție online, pe site-ul http://cneme.edu.ro (formularul de înscriere on-line poate fi accesat la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/ )

Etape viitoare:

  • 27 februarie 2013 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online;
  • 28 februarie - 1 martie 2013 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular;
  • 6-14 martie 2013 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS;
  • 15 martie 2013 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
  • 18-22 martie 2013 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la M.E.N.;
  • 18-26 martie 2013 - Soluţionarea contestaţiilor;
  • 28 martie 2013 - Afişarea rezultatelor finale;
  • 1 aprilie 2013 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

UPDATE

CERERE DE ÎNSCRIERE (2013, SESIUNEA I)

 

 


O.M.E.N. nr. 3179/13.02.2013

 

 


Metodologia de concurs

 

 


Programul orar de depunere a dosarelor la I.S.J. Teleorman

Corpul naţional de experţi în management educaţional - SERIA 3 - 2012

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului TELEORMAN în anul 2012, SERIA a 3-a, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


      Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

     Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online - judeţul TELEORMAN

Perioada: SESIUNEA 2012, SERIA A 3-A

 

 


      Ordin nr. 4969/02.08.2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a

Calendar:  

 

 


Model de cerere de înscriere pentru concursul de selecţie - corpul naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a

 

 


Model de declaraţie pe proprie răspundere pentru concursul de selecţie - corpul naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a

 

 


Programul orar al înscrierilor, seria a 3-a:

 

 

Corpul naţional de experţi în management educaţional - SERIA 2 - 2012

       Rezultatele FINALE înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului TELEORMAN în anul 2012, SERIA a 2-a, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


     Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

     Lista finală a candidaţilor admişi în etapa de selecţie online - judeţul TELEORMAN

Perioada: SESIUNEA 2012, SERIA A 2-A

 

 


      Prin O.M.E.C.T.S. nr. 4171/24.05.2012 s-a aprobat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a.

 

 


 Programul orar al înscrierilor, seria a 2-a:

 

 


Metodologia de concurs:

 

 


Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice:

 

 

În instrucţiuni se găseşte şi adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile on-line:

http://cneme.edu.ro/inscriere/

Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie on-line se vor afişa la sediul I.S.J. şi se vor posta pe site-ul propriu.