Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA a 11-a

     Anexa 2 - Tabel nominal cu candidații declarați "Promovat" la concursul pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2017, seria 1 (seria a 11-a).

 

 


     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2017, seria 1 (seria a 11-a) pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experţi seria 11

 

 

Rezultate corp experţi seria 11 Anexa 5

 

 

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în perioada 06-09 februarie 2017, între orele 8:00-16:30 luni-joi și pe data de 10 februarie 2017, între orele 8:00-14:00 vineri.


Anunț experți - modificare calendar

     În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.28/18.01.2017, ziua de luni, 23.01.2017, va fi zi liberă pentru salariații din sectorul public. În consecință, depunerea la inspectoratul școlar a portofoliului cu documentele prevăzute la art.7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin OMECTS nr.5549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, se va realiza și în data de 25.01.2017, conform programului stabilit de inspectoratul școlar , în intervalul orar 8:00-16:30.

     Aceste informații se regăsesc în Ordinul ministrului educației naționale nr.3104/ 19.01.2017 privind modificarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a, trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.


     Lista candidaţilor admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2017, seria 1 (seria a 11-a)

 

 


     În conformitate cu Ordinul nr. 5784/22.11.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 11-a.

     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământul preuniversitar/ într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

  • Numărul de locuri scoase la concurs: 166
  • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
  • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
  • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 17, 18, 19 şi 23 ianuarie 2017: 8:00 - 16:30 şi în 20 ianuarie 8:00-14:00

Cerere de înscriere

 

 


     În conformitate cu Ordinul Ministrului Educatiei Nationale si Cercetării Stiintifice nr.5784/22.11.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 11-a.


     OMENCS nr. 5784/2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a.

 

 


     Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a.

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA a 10-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2016, seria 1 (seria a 10-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_10

 

 

Rezultate corp experți seria 10 (Anexa 5)

 

 

     Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.S.J. în perioada 22-26 august 2016, între orele 8:00-16:30 luni-joi, respectiv 8:00-14:00 vineri.


     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2016, seria 1 (seria a 10-a)

 

 


     În conformitate cu Ordinul nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 10-a.

     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b) este titular în învăţământul preuniversitar/ într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II

c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

Metodologie (Descarcă)

Completare la metodologie (Descarcă)

  • Numărul de locuri scoase la concurs: 94
  • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
  • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
  • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.
  • Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 08 – 10 august 2016: 8:00 - 16:30

Cerere de înscriere (Descarcă)


     În conformitate cu OMENCS nr. 4420/ 04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 10-a.

     Conform Calendarului menţionat, în perioada 29 iulie – 05 august 2016, candidaţii vor completa formularul de selecţie online, în aplicaţia informatică, iar în perioada 8-10 august 2016 vor depune, la inspectoratul şcolar, portofoliul cu documentele prevăzute de OMECTS nr. 5549/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.


OMENCS nr. 4420/ 04.07/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a.

 

 


Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a.

Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2016, seria a 10-a

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

     În conformitate cu prevederile art.257, alin.(1) și art.260, alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu pot ocupa funcții de conducere, îndrumare și control din instituțiile și unitățile de învățământ decât membrii corpului național de experți în management educațional.

     Vă informăm că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va organiza în perioada august - noiembrie 2016 concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 10-a, conform unui calendar care va fi comunicat după aprobarea prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice și după publicarea în Monitorul Oficial.

     Persoanele care ocupă astfel de funcții sau doresc să participe la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 10-a, au obligația să întreprindă, până la organizarea concursului, toate demersurile pentru îndeplinirea condițiilor de participare prevăzute de art.2 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin OMECTS nr.5549/06.10.2011, cu modificările ulterioare și completările ulterioare, inclusiv dobândirea a 60 de credite prin cursuri de management.

     Toate unitățile de învățământ au obligația de a disemina și afișa acest anunț.

Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2015, seria a 9-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2015, seria 2 (seria a 9-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_9

 

 

Rezultate corp experți seria 9 (Anexa 5)

 

 

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.S.J. în perioada 19-23 octombrie 2015, între orele 8:00-16:30 luni-joi, respectiv 8:00-14:00 vineri.


     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria 2 (seria a 9-a)

 

 


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

     În vederea înscrierii în corpul de experți în management educațional, MECȘ precizează că, pentru candidații care au participat la examenul de acordare a gradului didactic II în august 2015, nu au fost emise încă ordinele de validare.

     Ca urmare, candidații care au participat la examenul de acordare a gradului didactic II în august 2015 și doresc să se înscrie la selecție în corpul de experți, se vor adresa MECȘ, Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară, în vederea verificării listelor transmise de universități spre validare a gradului didactic II.


 Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SESIUNEA 2015, SERIA a 9-a

     În conformitate cu Ordinul nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 9-a.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)


     Instrucțiuni privind utilizarea aplicației informatice (Descarcă)

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

  • Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 05 – 06 octombrie 2015: 8:00 - 16:30


     Cerere de înscriere (Descarcă)


     Ordinul nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a

 

 


Strategie anticorupție în educație

ANUNȚ

     Având în vedere adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 41813/05.06.2015, cu privire la aplicarea Strategiei Anticorupție în Educație, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5144/2013, aducem la cunoștință informația conform căreia sesizarea neregulilor sau disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

     1. TEL. VERDE NAȚIONAL 0800801100 – telefon gratuit la care cetățenii pot semnala neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale; de asemenea, eventualele fapte de corupție pot fi semnalate și pe site-ul: http://www.educatiepentruviitor.edu.ro
     2. TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 0800816247 - telefon gratuit.

     Informarea publicului se va face prin afișare la avizierele unităților de învățământ, situate în afara și în interiorul centrelor de examen, precum și pe prima pagină site-urilor de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.


ORDINUL M.E.N. NR.5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație