ANUNȚ - ocupare funcții vacante sau temporar vacante de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar, an școlar 2019-2020

     ANUNȚ - Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță selecția cadrelor didactice interesate pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și control vacante din IȘJ Teleorman, prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2019-2020

ANUNȚ PRIVIND NUMIREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TALPA

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță selecția cadrelor didactice interesate pentru ocuparea unei funcției de conducere, prin detașare în interesul învățământului, la Școala Gimnazială Talpa, în anul școlar 2019-2020.

LISTA FUNCȚII VACANTE DIRECTOR/DIRECTORI ADJUNCȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

     LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

ERATĂ 1: se elimină din tabel poziția 21

ERATĂ 2: ca urmare a vacantării temporare a funcției de director, se adaugă în tabel poziția 25: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA - DIRECTOR

ANUNȚ - ocupare funcții vacante sau temporar vacante de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar, de directori și directori adjuncți, în anul școlar 2019-2020

     Procedură operațională privind numirea, pentru anul școlar 2019-2020, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante sau temporar vacante de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, de director, director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar