Corpul naţional de experţi în management educaţional - SERIA 3 - 2012

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului TELEORMAN în anul 2012, SERIA a 3-a, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


      Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

     Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online - judeţul TELEORMAN

Perioada: SESIUNEA 2012, SERIA A 3-A

 

 


      Ordin nr. 4969/02.08.2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a

Calendar:  

 

 


Model de cerere de înscriere pentru concursul de selecţie - corpul naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a

 

 


Model de declaraţie pe proprie răspundere pentru concursul de selecţie - corpul naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a

 

 


Programul orar al înscrierilor, seria a 3-a:

 

 

Corpul naţional de experţi în management educaţional - SERIA 2 - 2012

       Rezultatele FINALE înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului TELEORMAN în anul 2012, SERIA a 2-a, pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


     Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

     Lista finală a candidaţilor admişi în etapa de selecţie online - judeţul TELEORMAN

Perioada: SESIUNEA 2012, SERIA A 2-A

 

 


      Prin O.M.E.C.T.S. nr. 4171/24.05.2012 s-a aprobat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a.

 

 


 Programul orar al înscrierilor, seria a 2-a:

 

 


Metodologia de concurs:

 

 


Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice:

 

 

În instrucţiuni se găseşte şi adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile on-line:

http://cneme.edu.ro/inscriere/

Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie on-line se vor afişa la sediul I.S.J. şi se vor posta pe site-ul propriu.